Бул. "А. Ляпчев" № 1, ет.3;
1756 София; БЪЛГАРИЯ 
Тел. 02 8855 186; 887 13 34
факс: 02 8855 158
e-mail: office@frigotherm.eu
www.frigotherm.eu
         

САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА ОБНОВЯВАНЕ !


Считано от м.декември 2013г., фирма „Фриготерм СК” ЕООД е действителен и единствен продължител на дейността на СД „Фриготерм”, което от м.февруари 2014г. е в ликвидация.
 

 

 

 

 

“Фриготерм” СД е първото частно инженерингово дружество, работещо в областта на хладилната и климатична техника. Създадено е през 1989г., с основна дейност проектиране на хладилни и климатични инсталации, като с течение на годините под въздействие на пазара дейността му се разширява с доставка и монтаж на оборудване, гаранционен и извънгаранционен сервиз на инсталациите които изгражда.

         

  

 

КЛИЕНТИ И ОБЕКТИ:

„Тандем- В”, „КФМ”, „Джиев-К”, „Софарма Трейдинг”, „Либра”, „Унивег-България”, „Карлсберг-България”, „Кордеел-България”, „Subway”, „Мерлини Данимонд”, „Каменица”, „Нестле”, „Джимис”, „Ваком МП”, „Димитър Маджаров”, Зимен дворец на спорта - София, верига ресторанти „Виктория”, верига ресторанти „Хепи”, супермаркети „Лидл”, супермаркети „Пени”, Оранжерии „Гимел”, „Белла”, „Сторко”, „Орхание”, и др.

Дружеството работи успешно в няколко основни направления:

-          Хладилни инсталации за хранително-вкусовата промишленост

-          Климатични сушилни за производство на трайни колбаси и деликатесни месни продукти и сирена

-          Сглобяеми хладилни камери за търговски обекти

-          Хладилни инсталации за индустриално приложение

-          Хладилни инсталации за ледени пързалки

-          Доставка на хладилно оборудване и дистрибуция

 

-          Направление “Хладилни инсталации за хранително-вкусовата примишленост”

Това е едно от основните направления, в които СД”Фриготерм” работи. В него са включени хладилните инсталации които обслужват работата на големите български предприятия в тази област, за месопреработка, млекопреработка, производство на сладоледи хлебопроизводство и пивопроизводство.

Направлението се занимава с проектиране и изграждане на тунели за замразяване, камери за съхранение на суровини и готова продукция (нискотемпературни и среднотемпературни), инсталации за поддържане на температура и влага в производствените помещения и др. Всички инсталации отговарят на най-съвременните изисквания за контрол на качеството и контрол по НАССАР.

 

Характерно за СД”Фриготерм” е, че изпълнява инсталации работещи не само с фреони, но и такива работещи с амоняк. Особено внимание се обръща на енергийната ефективност на инсталациите и използването на отпадъчната топлина като източник на икономии. Дружеството има разработена гама от акумулатори на студ, намиращи широко приложение при технологични процеси използващи ледена вода

 

-          Направление “Климатични сушилни за производство на трайни колбаси и деликатесни месни продукти и сирена”

 Дружвството заема лидерска позиция в този специфичен сектор на хранително-вкусовата промишленост. Успешното

 трансформиране на италианските технологии към вкусовите изисквания на българския потребител, доведоха до изключително

 успешно прилагане на уникалните машини на фирма Zanotti от българските производители на месни деликатеси и сирена.

 Автономните климатични сушилни агрегати Zanottiса особено енергоикономични, като при процесите на зреене/сушене на

  колбасите се използва напълно отпадъчната конензаторна топлина. По наша информация, до 22% от деликатесните колбаси

 произведени в България са произведени с климатичните сушилни доставени и монтирани от “Фриготерм”  СД.

 

-          Направление “Сглобяеми хладилни камери”

СД”Фриготерм” развива този сектор от дейността си повече от 14 години, като се е превърнало в основен доставчик на този вид продукт за българския пазар. Дружеството предлага среднотемпературни и нискотемпературни камери за най-различни приложения , необходими за обзавеждането на търговски обекти, супермаркети и ресторанти. Камери за съхранение на месо, риба, млечни продукти, яйца, сладкарски изделия, камери за дефростация на замразени продукти. Дружеството предлага и камери за обзавеждане на кораби.

 

-          Направление “Хладилни инсталации за индустриално приложение”

Това е сектор, в който дружеството планира да увеличи своята активност, предвид предстоящото окрупняване на индустриални предприятия в България. Към това направление спадат всички охлаждащи инсталации, необходими в производствените процеси на химическата индустрия, спиртопроизводството, нефтопреработката и газопренасянето.

 

-          Направление “Хладилни инсталации за ледени пързалки”

В дружеството работят специалистите проектирали единствените две целогодишно работещи ледени пързалки България – “Зимен дворец на спорта” и “Славия”. От 1990г. дружеството извършва инженерно-техническа поддръжка на инсталацията на “Зимен дворец на спорта”, в който са проведени две европейски първенства по фигурно пързаляне, едно европейско първенство по кърлинг и много други престижни състезния.

Дружеството разработва технология за монтаж на различни по размер мобилни ледени пързалки използвани за развлечение от посетители на “shopping” центрове или фестивални прояви.

 

-          Направление “Доставка на оборудване и дистрибуция”

Дружеството доставя: окомплектовки и консумативи за производство на хладилни врати; “анти-фрост”- нагревателни системи за нискотемпературни камери и замразвателни тунели. Хигиенни ъглови профили за предприятията от хранително-вкусовата промишленост. Въздухоизсушители “Munters” ; специализирани инструменти за хладилна техника Refco”-Швейцария.

Дружеството е основен дистрибутор за България на хладилното оборудване, произведено от Zanotti” – Италия.

Повече от петнадесет години дружеството продава директно и чрез дистрибутори тези изключително качествени машини.

 

        Кадровият състав на дружеството е в основата на неговите успехи. Дружеството има разработена система за усъвършенстване 
        уменията на инженерно-техническия състав, с оглед на увеличаващите се изисквания от страна на инвеститорите.